مشخصات فنی کانکس های تیپ صدف

مشخصات فنی کانکس های تیپ صدف ۱)شاسی کف: استفاده از تیرآهن با IPE 14، ۱۶ و ۱۸موجود متفرقه در بازار در طرحهای اسکی یا دورکلاف در دو ردیف طولی . * استفاده از تیرآهن با IPE 14 جهت سازه های ۶ متر طول و کمتر . * استفاده از تیرآهن…

ادامه مطلب

کانکس کامپوزیتی

کانکس شیک

   مشخصات فنی کانکسهای طرح  کامپوزیت ۱)شاسی کف: استفاده از تیرآهن با I.P.E 14 ، ۱۶ ، ۱۸ذوب آهن اصفهان ۲)اسکلت : استراکچر از پروفیل ۸۰×۴۰، ۴۰×۴۰ سنگین صادراتی ساوه ۱۵ کیلوئی با ضخامت ۲ میلی متـر و ۴ ردیف پروفیل کشـی در بدنـه به همـراه لچکی و بادبنـد در…

ادامه مطلب