کانکس پانلی

کانکس پانلی | کانکس ساندویچ پانلی | کانکس آپادانا

کانکس پانلی مشخصات تیپ ممتاز ۱)شاسی کف: استفاده از تیرآهن با IPE 14، ۱۶ و ۱۸ذوب آهن اصفهان در طرحهای اسکی یا دورکلاف در دو ردیف طولی . * استفاده از تیرآهن با IPE 14 جهت سازه های ۶ متر طول و کمتر . * استفاده از تیرآهن با IPE …

ادامه مطلب