کانکس روتین بازار

کانکس روتین یا همان کانکس استاندارد چون بیشترین مصرف را در بین خریداران و مصرف کنندگان را دارد همیشه در کانکس آپادانا موجود است و فقط با یک تماس امکان ارسال آن هست کانکس روتین بازار تنوع زیادی دارد از قبیل , کانکس اداری , کانکس, کانکس چرخدار و غیره…

ادامه مطلب

مشخصات تیپ مروارید

مشخصات تیپ مروارید ۱)شاسی کف: استفاده از تیرآهن با IPE 14، ۱۶ و ۱۸ذوب آهن اصفهان در طرحهای اسکی یا دورکلاف در دو ردیف طولی . * استفاده از تیرآهن با IPE 14 جهت سازه های ۶ متر طول و کمتر . * استفاده از تیرآهن با IPE 16 جهت…

ادامه مطلب

کانکس روتین بازار

کانکس چند قلو

 مشخصات کانکس روتین بازار مشخصات تیپ ممتاز ۱)شاسی کف: استفاده از تیرآهن با IPE 14، ۱۶ و ۱۸ذوب آهن اصفهان در طرحهای اسکی یا دورکلاف در دو ردیف طولی . * استفاده از تیرآهن با IPE 14 جهت سازه های ۶ متر طول و کمتر . * استفاده از تیرآهن…

ادامه مطلب