کانکس پانلی

کانکس ساندویچ پنل

کانکس پانلی مشخصات تیپ ممتاز 1)شاسی کف: استفاده از تیرآهن با IPE 14، 16 و 18ذوب آهن اصفهان در طرحهای اسکی یا دورکلاف در دو ردیف طولی . * استفاده از تیرآهن با IPE 14 جهت سازه های 6 متر طول و کمتر . * استفاده از تیرآهن با IPE…

ادامه مطلب