کانکس شیشه ایی

کانکس شیشه ایی : کانکس آپادانا  با بهره گــیری از خلاقیت و توان اجرایی نیروهــای متخصص ایرانی تلاش می نمایدکه نسبت به ارائه تکنولوژی های نوین و به روز صنعت کانکس ،کاروان و ساختمان های مختلف اقدام نماید. فروش انواع  کانکس تمام شیشه و کانکس شیشه ایی ، کانکس های…

ادامه مطلب