کانکس پلیس

کانکس پلیس امروز یک محصول ویژه از کانکس آپادانا را برای شما خریدارن محترم معرفی می کنیم . کانکس پلیس که برای نیروهای ویژه و نیروی انتظامی مورد استفاده قرار می گیرد . از حدود ۱۰ سال پیش این نوع از کانکس ها مورد توجه نیروی انتظامی قرار گرفت .…

ادامه مطلب