کانکس کامپوزیتی

کانکس شیک

   مشخصات فنی کانکسهای طرح  کامپوزیت 1)شاسی کف: استفاده از تیرآهن با I.P.E 14 ، 16 ، 18ذوب آهن اصفهان 2)اسکلت : استراکچر از پروفیل 80×40، 40×40 سنگین صادراتی ساوه 15 کیلوئی با ضخامت 2 میلی متـر و 4 ردیف پروفیل کشـی در بدنـه به همـراه لچکی و بادبنـد در…

ادامه مطلب